Polsko–Ukraińskie audycje
na antenie Radia Ukraińskiego «Культура»

Польсько–Українські передачі
в ефірі Українського Радіо «Культура»

Zaproponowane niżej 15 (wybranych z ponad 100 istniejących) audycji radiowych reprezentują dorobek Eugeniusza Gołybarda, Heleny Ruby (Dowżenko) i Helenki Jułdaszewej w działalności promocyjnej dla kultury polskiej na Ukrainie na antenie Radia «Культура».

Запропоновані нижче 15 (вибраних з понад 100 існуючих) радіопередач представляють творчий доробок Євгена Ґолибарда, Гелени Руби (Довженко) і Геленки Юлдашевої у царині популяризації польської культури в Україні в спеціальній програмі Українського Радіо на каналі «Культура».


Przed mikrofonem – Helenka Ruba (Dowżenko) i Eugeniusz Gołybard.


Unikalność tych utworów polega, przede wszystkim, na ich niezwykłej kompozycji: autorskie dialogi osob prowadzących audycje dla słuchaczy na Ukrainie (w wielkiej   części rosyjskojęzycznych) odbywają się w dwu językach – polskim i ukraińskim – bez żadnego tłumaczenia.

Унікальність цих творів полягає, передусім, у їх незвичній композиції: діалоги, що їх ведуть автори передачі для слухачів в Україні (слухачів, значною мірою російськомовних) відбуваються у двох мовах – польській і українській – без жодного перекладу.

Wdzięczne listy sluchaczy potwierdiły słuszność takiego podejścia i jego pożyteczność pod względem leksyczno–językowym,  kulturalno–oświatowym oraz informacyjnym.

Вдячні листи слухачів підтвердили слушність такого підходу і його корисність у лексично–мовному, культурно–освітньому та інформаційному відношенні. 


W celu zwiększenia zasięgu swoich audycji w środowisku ukraińskim, Autorzy programu „Po sąsiedzku. Polski wektor” samodzielnie wyprodukowali i bezopłatnie rozpowszechnili ponad 500 egz. płyt CD z nagraniami tego twórzcego dorobku.

Przyjemnego Wam słuchania, szanowni Panie i Panowie!

 1. Polsko–ukraińska bliskość językowa.
 2. Borys Latoszyński – kompozytor ukraiński z duszą polską.
 3. Słynny awangardzista muzyczny Krzysztof Penderecki.
 4. Franciszek Karpiński i jego «Bóg się rodzi».
 5. Polskie pieśni patriotyczne.
 6. Niezapomniana piosenka lwowska.
 7. «Straszny dwór» Stanisława Moniszki wcale nie jest straszny.
 8. Unikalne polskie tango.
 9. Polskie Hymny – mobilizujące wezwania narodowo–patriotyczne.
 10. Dobry sąsiad jest czasem korzystniejszy od krewnego.
 11. Honor i szacunek – ważniejsze cechy polskiego charakteru narodowego.
 12. Muzyczne «armaty» Fryderyka Chopina.
 13. Poezje Agnieszki Osieckiej i pieśni Seweryna Krajewskiego.
 14. Genialny Ignacy Paderewski i jego «Fantazja polska».
 15. Wybitwy kaznodzieja ks. prof. Edward Staniek.

На пам'ять про стажування у Варшавi

[Kto MY jesteśmy? / Хто МИ такі?] [Szukajcie – znajdziecie / Шукайте – знайдете] [Schemat strony internetowej / Схема Інтернет–сторінки][Log In]
2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Eugeniusz Gołybard