«Uświadomienie konieczności»

«Усвідомлення обов’язковості»

Rozmyœlania rymowane

Делікатна це річ – поезія. Явище невловиме й до кінця не зрозуміле.

Можна лише здогадуватися про те, звідки воно береться; у кожному разі – не без іскри Божої, кинутої у серце людини для розпалювання того вогню, який потребує усвідомлення тотожності й відповідальності.

Delikatna to jest rzecz – poezja. Zjawisko nieuchwytne i do końca nie zrozumiałe.
Można tylko przypuszczać, skąd ono się bierze; w każdym bądź razie – nie bez iskry Bożej, rzuconej w serce człowieka dla rozpalenia tego ognia, co potrzebuje uświadomienia tożsamości oraz odpowiedzialności.

[Kto MY jesteśmy? / Хто МИ такі?] [Szukajcie – znajdziecie / Шукайте – знайдете] [Schemat strony internetowej / Схема Інтернет–сторінки][Log In]
2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Eugeniusz Gołybard