“По-сусідськи. Польський вектор”

Документальна розповідь про динамічне п’ятнадцятиріччя 1989–2004 рр.,
про роль і наслідки використання національної ідеї в Україні та Польщі.

Зміст цієї книжки визрівав упродовж багатьох років спостережень, аналізу окремих фактів, явищ і тенденцій у Польщі й Україні, зокрема під час підготовки публікацій автора, що друкувалися в Україні й закордоном.

Хронологічний виклад подій дає можливість кожному читачеві самостійно зробити висновки з реальної ситуації, фактів і процесів розвитку, оцінити сьогодення і перспективи.

Видання розраховане на всіх, хто хоче подивитися на українсько–польські стосунки неупередженими очима і кому не байдуже до долі України і Української Нації.

„Po sąsiedzku. Polski wektor”

Dokumentalna opowieść o dynamicznym piętnastoleciu 1989–2004 r.r.,
o znaczeniu i następstwach wykorzystania idei narodowej na Ukrainie i w Polsce.

Treść tej książki dojrzewała u autora w ciągu wielu lat obserwacji, analizy poszczególnych faktów, zjawisk i tendencji w Polsce i na Ukrainie, zwłaszcza pod czas przygotowania materiałów do publikacji w periodykach ukraińskich i drukowanych za granicą.

Wykład chronologiczny wydarzeń stwarza każdemu czytelnikowi niezbędne możliwośći dla samodzielnych wniosków, wypływających z realnych sytuacji, faktów i procesów rozwoju, ocenić teraźniejszość i perspektywy.

Wydanie przeznaczone dla wszystkich, kto chce popatrzec na stosunki polsko–ukraińskie bez uprzedzeń i komu nie są obojętne losy Ukrainy i Narodu Ukraińskiego.


Strona: [1] | [2] | [3]
[Kto MY jesteśmy? / Хто МИ такі?] [Szukajcie – znajdziecie / Шукайте – знайдете] [Schemat strony internetowej / Схема Інтернет–сторінки][Log In]
2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Eugeniusz Gołybard